Verkeersmetingen

Analyseren verkeersstromen

Gemeentes en steden willen inzicht hebben in verkeersstromen en verkeersintensiteit binnen hun gemeenten. Om dit inzicht in te verkrijgen moeten deze verkeersstromen worden geanalyseerd. De Actime verkeerstellers geven gemeenten het gewenste inzicht. De verkeersteller telt niet alleen, maar meet tevens snelheid en lengte. Voertuigen worden bovendien in categorieën verdeeld en rijrichting, datum en tijd worden vastgelegd. Op basis van deze verkeersgegevens kan een verkeersdeskundige vervolgens de juiste maatregelen nemen om een zo efficiënt en veilig mogelijk gebruik van een weg te realiseren.

Telslangen overbodig!

Wij werken met de modernste radarapparatuur. Geen lussen of slangen in of op de weg. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn verzekerd.

U hoeft niet te investeren in telapparatuur, opleiding en onderhoud. Het monteren van hinderlijke en rumoerige slangen op de weg behoort tot het verleden.

Wavetec radarteller

De verkeerstellingen kunnen worden uitgevoerd met de Wavetec radarteller of de Wavetronix Smart Sensoren. Door zijn formaat is de Wavetec radarteller flexibel inzetbaar en genereert deze teller zeer betrouwbare data die achteraf met onze eigen ontwikkelde software omgezet wordt in duidelijke leesbare tabellen en grafieken.

De verkeersteller kan eenvoudig worden ingesteld en is veilig in gebruik. Dit alles maakt de verkeersteller tot een uiterst betrouwbaar en gebruikersvriendelijk instrument om verkeersbewegingen te meten en te interpreteren. Kortom, dé onderbouwing voor investeringen op verkeerstechnisch gebied.

Online gebruiksvriendelijke verkeersrapportages

Alle data uit de verkeerstellingen wordt in een (door ons zelf ontwikkeld) softwareprogramma uitgewerkt naar een gebruiksvriendelijke rapportage, die u via uw eigen online dashboard kunt raadplegen. In de rapportages zijn alle gegevens in overzichtelijke grafieken en tabellen opgenomen.
Naast de beschikbaar gestelde rapportage krijgt u op verzoek ook de beschikking over de ruwe data. Die kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor kruisvergelijkingen of benchmarks.

Meer dan 2 rijbanen meten?

Actime adviseert de Wavetronix SmartSensor bij een verkeerstelling met meer dan 2 rijbanen. Deze sensor telt de verkeersintensiteit met zeer grote nauwkeurigheid tot maximaal 22 rijstroken ongeacht de rijrichting. Deze digitale radarsensor heeft een bereik van meer dan 78 meter zodat er geen voertuig meer wordt gemist.

Meer informatie over de Wavetronix SmartSensor leest u hier.

Uw voordelen op een rij

• Metingen mogelijk op alle gemeentelijke wegen
• Geen investering in apparatuur, opleiding of onderhoud
• Geen hinderlijke luidruchtige slangen over de weg
• Verwerking data door Actime telservice
• Een vaste prijs per locatie
• Keuze uit verschillende contractvormen
• Gratis rapportages op uw eigen online dashboard
• Beschikking over de ruwe data: 'voertuig voor voertuig’
• Te koop of te huur

  i

Contactgegevens
Van der Brugghen-
straat 38
5708 CC Helmond
085 – 0471 497
info@actime.nl